Zoeken in deze blog

vrijdag 30 januari 2015

Verschillende fanfares op de Groentenmarkt tijdens een muziekfeest.Hoek Witte Nonnentraat (rechts) en Kaaistraat (links)


De Vismijnvrienden


Winters Oostende. Deel 2Oostende in 1908Het eerste verkeer over "De Nieuwe Brug". Dit bruggencomplex werd gebouwd, onder impuls van Leopold II, tussen 1903 en 1905 naar plannen van Alban Chambon (1847-1928), ontwerper van de schouwburg en de Kursaal van Oostende. Ze waren het sluitstuk van de uitbreiding van de haven van Oostende. Tevens was het een ontsluitingsweg voor de kustbaan van De Panne naar Knokke
Overspanning van het vroegere afvoerkanaal
Ze werden officieel in gebruik genomen in 1905 in aanwezigheid van Leopold II en Graaf Paul de Smet de Naeyer, toenmalig minister van Financiën en Openbare Werken.
Het is een groot bruggencomplex, bestaande uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een vaste krukbrug over de treinsporen, een vast gedeelte over een vroeger afvoerkanaal naar Brugge en een overbrugging van de Slachthuiskaai. Het tweede gedeelte is een draaibrug aan de zeesluis Demey (gebouwd in 1902-1903) dat het vlotdok overspant.
Zeedijk te Oostende met lantarens is de titel van dit werk van Leon Spilliaert. Geschilderd omstreeks 1908. Wellicht heeft de kunstenaar zich laten inspireren door skyline van de statige hotels op de zeedijk. Vermoedelijk zien we hier een stukje zeedijk ten oosten van het kursaal. Een dreigende kille en natte vooravond in de winter. (Marc Deconinck)

Het Koninklijk chalet na de aanleg van de rijweg in 1908. (Egide Vanhooren)
Aanleg nieuwe dokken.De volledig afgewerkte gaanderijen.

Het Laiterietje.
Dat ijskarretje van 1907 rijdt nog steeds.
Dat ken ik eigenlijk niet. Ben nieuwsgierig !
Doet me denken aan de Muscarstraat.
Restaurant Le Helder in de Van Iseghemlaan.
Oude scheepswerven.
Sint-Jozefkerk gebouwd in 1897. Hier meer uitleg :

De Sint-Jozefskerk is een neogotische parochiekerk. De kerk staat aan de Gentstraat en de Antwerpenstraat. Het voorplein reikt tot aan de Alfons Pieterslaan.

Geschiedenis

De westelijke uitbreiding van Oostende tijdens de tweede helft van de 19de eeuw, na het slopen van de omwallingen, schiep nood aan een nieuwe parochiekerk. Deze kwam in 1889 in een voorlopig gebouw aan de Sint-Petersburgstraat (de latere Leon Spillaertstraat). Op die gronden werd later het Koninklijk Atheneum gebouwd.

Vanaf 1897 werd de definitieve kerk gebouwd naar plannen van de stadsarchitect Auguste Verraert. Ze werd in 1901 ingewijd. Het is een driebeukige kerk met transept en westertoren in neogotische stijl. De bouwmaterialen zijn arduin en baksteen. Speciaal is dat de torenspits ook in baksteen is opgetrokken.

De timpanen van het hoofdportaal en van de twee zijportalen zijn versierd met basreliëfs van Pieter Braecke. Het betreft episodes uit het leven van de Heilige Jozef.

De kerk ligt op een vanuit urbanistisch standpunt strategische plaats: ze is van ver te zien vanuit de voorliggende Rogierlaan, en de achterliggende Edith Cavellstraat.

Interieur

De altaren zijn neogotisch, alsook de muurschilderingen. Nogal uniek is de aanwezigheid van tribunes boven de sacristiedeuren in het hoofdkoor. Deze waren bedoeld als koninklijke tribunes. Koning Leopold II en zijn gezelschap konden van daar uit de mis volgen. De Sint-Jozefskerk was immers de parochiekerk die de koninklijke villa aan de Zeedijk bediende.
Orgel en organisten

De kerk beschikt over een drieklaviers-orgel met romantisch klankbeeld. Het werd in 1936 gebouwd in de orgelateliers J. Anneessens in Menen. Het is in feite een ombouw van het vroegere orgel uit 1901, gebouwd door J.E. Kerkhoff uit Brussel. De kerk kende enkele gekende organisten: Maxime Vanneste (tot 1928) en Joseph Berden (van 1928 tot 1981). (wiki)
Zandkastelen.
Musée Stracké.

Tussen 1897 en 1903 investeerde Auguste in een complex in de duinen van Mariakerke, ongeveer 250 meter ten westen van de Dorpsstraat. In 1897 verrees er het één verdieping hoge natuurhistorische museum. Drie dagen voor het museum voor het publiek open ging, vereerde Leopold II het met een bezoek. Geleidelijk werd het uitgebreid met een park, serres en een kiosk. In 1901 kwamen er aan de dijk twee paviljoentjes bij en in 1903 een pronkerige villa, vooraan tegen het museum gebouwd. Het westelijk paviljoentje was een schuilhuisje voor tramreizigers, het oostelijke werd ingericht als lazaret. Auguste Stracké was namelijk een bijzonder actief lid van het Rode Kruis en droeg het lazaret in 1904 plechtig aan de vereniging over.

Het museum zelf herbergde een bijzonder bonte verzameling met onder andere tal van Congolese voorwerpen en opgezette dieren. Gedurende 17 jaar werd de collectie regelmatig uitgebreid. In een brochure beschrijft Stracké het als volgt: “Le Musée Stracké, à quelques minutes d’Ostende en tramway électrique, contient de nombreuses collections remarquables au point de vue de l’histoire naturelle et de l’expansion congolaise. Le Musée est ouvert de 9 à 12 et de 2 à 6 heures, entrée libre.” (Souvenir d’Ostende et des Etablissements Stracké, s.d.).

Het museum werd het zoveelste slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog. Net als de toren van het Duinenkerkje was het een baken voor de Engelse vloot en moest het verdwijnen. Terwijl de kerktoren later heropgebouwd werd, werd het museum met de grond gelijk gemaakt. Op 3 november 1914 mocht Auguste zijn verzameling weghalen en op 18 november begon de Duitse bezetter met de sloop. Op de plaats van het museum kwam een kanon van de batterij Cecilia. De collectie van het museum werd enkele jaren opgeslagen in het Hôtel d’Allemagne en in 1919 overgedragen aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege.

In 1887 stichtte Auguste met zijn Duitse collega Max Stichert een oester- en kreeftenkwekerij op de oosteroever van de achterhaven. In 1896 legden zij een nieuw oesterpark aan ten noorden van de Mosselhoek, een voormalige visserswijk ten noorden van de Royal Yachtclub, in de buurt van de huidige Esplanadestraat. Na de dood van Stichert zette Stracké de exploitatie verder.
Thomas Van Loostraat nrs. 32-34. Basis- en Kleuterschool Afdeling O.-L.-Vrouwecollege en zaal "Vuurtoren". Tot in 1968, parochiale jongensschool gegroeid uit de kloosterschool, aanvankelijk met gemengd onderwijs, van de Zusters van Sint-Jozef opgericht in 1895 in de oude Vuurtorenwijk. 1908: bouw van een afzonderlijke jongensschool waarvan onderwijs vanaf 1912 verzorgd door de Broeders Van Dale, in 1924 opgevolgd door de Broeders van Liefde (tot 1949). Huidige school en feestzaal opgetrokken in 1930-1931 na de onteigening van de oorspronkelijke gebouwen in de oude Vuurtorenwijk. (Eddy Geuvels)
MARIAKERKE - De NIEUWPOORTSE STEENWEG. Gedeelte van de Nieuwpoortse steenweg tussen de Steensedijk en de Elisabethlaan. Links op de achtergrond de oude ELECTRIEK FABRIEK die was gelegen op de plaats waar in 1925 de VERCAMERSCHOOL werd gebouwd. Het klein huisje rechts op de foto was het café HET HOF VAN COMMERCE. (Irmain Titué)
Een dubbele kaart met zicht op de zeedijk en de vlaggestok 1908. (Nick Vanslembrouck)