Zoeken in deze blog

dinsdag 31 maart 2015

Opnieuw het lossen van een vissersschip maar nu omstreeks 1920.

(collectie Egide Vanhooren)

De Kerkpolitie in 1920.

De Kerkpolitie, in de volksmond DE PIEKE of DE SUISSE genaamd, die instond voor de ordehandhaving in de kerk tijdens de erediensten. Op foto: de Hr Charles BOURGEOIS die tot 1934 (jaar van zijn overlijden) dit ambt uitoefende in de St Jozefskerk. (collectie Irmain Titué)

1920: Luchtopname van het Royal Palace Hotel

Dit hotel werd in 1898 gebouwd naar de plannen van de Architecten VAN RYSSELBERGHE Octave en CHEDAME. Het werd in gebruik genomen op 12 augustus 1899 en vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op deze plaats werd in 1961 de bouw aangevangen van het appartementsgebouw ROYAL PALACE. (collectie Irmain Titué)

1920 : Het Marie Joséplein

"Op de voorgrond de bronzen sierfontein die in 1899 door de stad werd aangekocht bij Charles GIBAULT te Parijs.
Het sierstuk bestond uit twee vrouwen die een waterbekken ondersteunden.
In 1927 werd de fontein verwijderd om plaats te maken voor het Nationaal Huldemonument ter ere van Minister August BEERNAERT.
Het bronzen beeld werd toen geplaatst op het Conscienceplein, waar het rond 1956 verdween." (collectie Irmain Titué)

Nieuwpoortsesteenweg (tussen Landbouwersstraat en de Oostendse Haard, nu Dokter Verhaeghestraat) - Foto van ca. 1920

(collectie Katrien Martens-Veulemans)

Weststraat ( Adolf Buylstraat ) op de hoek met de Christinastraat Maison Beerckens muziek instrumenten winkel -1920

(collectie Marina Baillière)

Binnenzicht van de feestzaal van het Royal Palace Hotel - 1920.

(collectie Irmain Titué)

1 Mei-stoet, 1920.

De eerste 1 MEISTOET na de Wereldoorlog 1914-1918, ter hoogte van het kruispunt Vindictivelaan en Kapellestraat. (tekst en foto Irmain Titué)

Petit Paris, 1920.

"Hoek van de Koninginnelaan (links) en de Nieuwpoortse steenweg (rechts). De tabak- en likeurhandel van B. GLORIEUX. Heden wordt er het Café RELAIS uitgebaat." (foto en tekst Irmain Titué)

Briefhoofd van de Brouwerij "Le Lion d'Or) - 1920

"De TORHOUTSE STEENWEG en de WARSCHAUSTRAAT.Deze brouwerij was gelegen tussen de Torhoutse steenweg (links) en de Warschaustraat (rechts), en werd uitgebaat door de Heer Et. DE RYCKER.
Op de plaats van het hoekhuis, met de vermelding "BRASSERIE" op de gevel, staat thans het gebouw waar DEWEERT SPORT was en nu een coiffeurzaak." (tekst en prent Irmain Titué)

Architect Charles Van Rysselberghe (° Meerle 25-07-1850 + Nice 30-04-1920)

Architect Charles Van Rysselberghe (° Meerle 25-07-1850 + Nice 30-04-1920) bouwde op de hoek van de Hendrik Serruyslaan-Vindictivelaan – Aartshertoginnestraat het “Grand Hotel des Thermes“. Onder de geveldecoraties in eclectische stijl, zoals goed te zien is op bovenstaande foto, stak een constructie in gewapend beton. Het “Grand Hótel des Thermes” was trouwens een der eerste gebouwen te Oostende die in gewapend beton werden opgetrokken. (tekst en foto Patrick Mahieu)

Zeilwagens in 1920

(collectie Marina Baillière)

Panoramisch zicht van de Vindictivelaan in 1920

(collectie Marina Baillière)

De Kapellestraat, 1920.

De Kapellestraat, gezien vanaf de Sint Paulusstraat, richting Wapenplein. De huisnummers werden toen aangeduid met bordjes die uit de gevel staken. (collectie Irmain Titué)

maandag 30 maart 2015

Postzegels uit 1920


Ophalen van de Vindictive in 1920.


Kapellestraat 1920's.


1920. Petit Paris.

Hoek van de Koninginnelaan (links) en de Nieuwpoortse steenweg (rechts). De tabak- en likeurhandel van B. GLORIEUX. Heden wordt er het Café RELAIS uitgebaat. (collectie Marina Baillière)

1920. De toeristen durven al wat dieper in het water.1920. "Les Baigneuses"1920. James Ensor op het strand.


1920. Het laatste jaar van de "Leopold II"


“Leopold II” (1893 – 1920)
In 1892 bestelde de Belgische regering bij de Schotse scheepswerf “William Denny and Brothers” uit Dumbarton voor de laatste keer een nieuwe maalboot. Het schip kreeg de naam “Leopold II”. De totale kostprijs bedroeg 2.70.000 goudfranken. Het schip werd volledig in staal gebouwd.
De “Leopold II” had een lengte van 106m, een breedte van 11m56 en had een diepgang van 2 m. Met een vermogen van 8000 PK haalde het een snelheid van bijna 22 knopen (hetzij ongeveer 40 km) De overtocht van Oostende naar Dover nam, in normale omstandigheden, net geen drie uur in beslag.
De inrichting was zeer luxueus. Men beschikte zelfs over een Koninklijke suite.
De eerste afvaart richting Dover gebeurde op donderdag 20 april 1893 om 4u58. met Commandant Waffelaere 1e Luitenant Stocker en 2e luitenant Servais als officieren.
Reeds eind van datzelfde jaar dienden, op kosten van de scheepswerf, belangrijke aanpassingen te gebeuren. De kostprijs voor deze aanpassingen bedroeg ongeveer 300.000 frank. Na de herstel- en aanpassingswerken (tussen 15 december en 18 februari 1894) hernam de “Leopold II” de overvaarten op 21 februari 1894., maar reeds na een veertiental overvaarten kwamen de problemen opnieuw. Tijdens de waarborgperiode van een jaar werden amper 50 overvaarten gemaakt. Het betekende meteen het einde van de bestellingen bij de Schotse scheepswerf.
Op 16 oktober 1914 week de “Leopold II”, samen met 9 andere schepen van de lijn Oostende Dover uit naar Frankrijk en Engeland. Door de Britse admiraliteit werd het schip als hospitaalschip in gebruik genomen langs de Franse kust en bleef het uiteindelijk als stationair hospitaalschip in de haven van Calais.
Tussen 1916 en 1920 werd de “Leopold II” dan gebruikt voor de troepentransport tussen Engeland en Frankrijk.
In 1920 werd het schip via de Britse admiraliteit omgeruild voor 2 stoomtrailers die door het Bestuur van het Zeewezen als loodsboot werden ingezet.
In 1922 werd het schip, als schroot, verkocht aan een makelaar, maar die verkocht het in 1923 opnieuw aan een Duitse reder.
Op 24 oktober 1924 strandde het in Duitse wateren en werd daarna gesloopt in Duitsland.
(tekst oostendenostalgie.be)

1920. De oude oesterputten worden afgebroken op 15 november.1920. De oude oesterputten worden afgebroken op 15 november. (vliz.be)

(vliz.be)

(vliz.be)

1920. De nieuwe Oostende-Wenen express, ipv de Oriënt Express.


1920. De oude vuurtorenwijk.


1920. De paardenrennen, sommigen luisteren naar de radio.1920. De vaargeul is nu proper (Vindictive en Intrepid geborgen)


1920. Arbeiders aan het werk.


Datum onbekend schat rond 1918 - 1920

(collectie Nick Vanslembrouck)

zondag 29 maart 2015

"Les Grottes d' Ostende" , ong. 1920 gelegen op 50 m van het palace hotel , langs de Wellingtonrenbaan .

(collectie Nick Vanslembrouck)

1920. Hoek Vlaanderenstraat - Van Iseghemlaan.

Het portaal van de danszaal CHEZ PAN, die gevestigd was in het gebouw van de KONINKLIJKE SCHOUWBURG (THEATRE ROYAL). Aan de ingang staan de portier en de chasseurs de klanten op te wachten. De schouwburg werd in 1965 gesloopt om plaats te maken voor het EUROPACENTRUM. (tekst collectie Irmain Titué)

Voormalig hoofdgebouw van de school van de Zusters van de Heilige Jozef, gebouwd in jaren 1920.

Katholieke meisjesschool gesticht in 1859 in deze straat en steeds verder uitgebreid tot in de Graaf de Smet de Naeyerlaan (nummer 22, afgebroken in 1966). Bloeiperiode van de school kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1962 verlaten door de zusters en drie jaar later aangekocht door het Onze-Lieve-Vrouw-college. Afgeschaft in 1980, in 1989 verkocht aan de stad en gebruikt als jeugdlokaal. Leegstand sinds 1996. (collectie Eddy Geuvels)

1920. De danszaal "De Grotten".

 De danszaal LES GROTTES D'OSTENDE was gelegen op 50 meters van het Royal Palace Hotel langs de Wellington renbaan. De binnenmuren van de zaal waren bekleed met namaak rotsen, namaak stalagmieten en stalagtieten zodat de zaal de indruk gaf van een grot. Vandaar ook de naam van deze danszaal. (collectie Irmain Titué)

1920, Mariakerke-Zeedijk.

Gedeelte van de Zeedijk gezien vanaf de Aarlenstraat (links) richting Middelkerke. Het gebouw links op de foto bestaat heden nog. (collectie Irmain Titué)

Na de eerste wereldoorlog werd een voorlopige vuurtoren gebouwd.

Het lastenkohier werd goedgekeurd eind november 1920 , de bouw begon kort daarna , in 1926 werd het afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe vuurtoren (rond die nieuwe vuurtoren was een hippodroom. (collectie Nick Vanslembrouck)

Aérogare d'Ostende, Steensedijk nr. 186.

Voormalig luchthavengebouw van het Oud Vliegveld van Stene en tevens het enige resterende element hiervan; nadien "Taverne Vliegveld Stene". 
In 1920 werd begonnen met de aanleg van het vliegveld op gronden bedoeld voor het Nieuw Kerkhof van Oostende, maar te drassig bevonden. Burgerlijk vliegveld van de maatschappij "Aéronautique Civile", door zijn strategische ligging ook geschikt voor militaire doeleinden. Bestond oorspronkelijk uit een effen gerold stuk weiland van 550 m op 480 m, omringd door afwateringssloten en ten zuiden begrensd door Steensedijk.
Omdat de landingsplaats te klein was, werd een nieuw vliegveld aangelegd in Raversijde. Na de Tweede Wereldoorlog werden de gronden van het Steense vliegveld verkaveld voor villa's. De huidige straat met de naam "Oud Vliegveld" omvat gr.m. de terreinen van het vroegere vliegveld. Luchthavengebouw gelegen in de zuidoostelijke hoek van het vroegere vliegveld, aan de Steensedijk; tussen het gebouw en de dijk stond vroeger een meteopark. Alleenstaand, witgeschilderd bakstenen gebouw van ca. 1920, voorgevel in de richting van het voormalige vliegveld, achtergevel aan de Steensedijk. Gebouw van tien traveeën en één bouwlaag onder schilddak (nok evenwijdig met straat, mechanische pannen) met klimmende dakkapellen en hoge schoorstenen, links met aangebouwd kolenhok. Lijstgevel afgelijnd door dakgoot op klossen; licht uitspringende witgeschilderde sokkel. Voorgevel gemarkeerd door een middenrisaliet met puntgevel waarop opschrift "AÉRO-GARE OSTENDE." en geritmeerd d.m.v. lisenen. Het gebouw had een smalle gang waarop aan weerszijden vijf vertrekken uitkwamen, o.m. wachtzaal ter hoogte van het risaliet, infirmerie, douane en controlepost voor piloten. Aan de uiteinden van de gang, toilet en telefooncel. (collectie Irmain Titué)

Franse torpilleur op bezoek ca 1920. Links de Dekenijstraat rechts de Zuidstraat die uitkomt op het St. Petrus' en Paulusplein.

(collectie Daniel Lamoot)

Zicht op het staketsel en binnen- en buitenvarende schepen. Kaart verstuurd in 1920.

(collectie Egide Vanhooren)

Een zeilschip komt in aanvaring met het westerstaketsel , sommigen lopen in paniek weg maar de meesten blijven gewoon toezien ... jaartal onbekend schat 1920

(collectie Nick Vanslembrouck)